สินค้าและบริการต่างๆของเรา

Our products and services

บริการระบบคิวทำรายการ

transaction queue system SERVICES

บริการกดผลปีศาจ Blox Fruits

บริการกดผลปีศาจที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส Blox Fruits

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดผลปีศาจ King Legacy

บริการกดผลปีศาจที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส King Legacy

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการเติมโรบัค Robux ID-PASS

❌ คำเตือนก่อนเติมโรบัคค่อนข้างใช้เวลานาน ฉะนั้นห้ามเร่งห้ามรีบ ❌ #ไอดีต้องไม่มีพรีเมี่ยม #ปิด2ชั้น #ทำเมลแดง #รหัสมีอายุมากกว่า14วันขึ้นไป หากถูกตีกลับ แบบทำถูกหมดแล้ว แสดงว่า Robux server ล่ม เข้าไม่ได้

บริการรับฟาร์ม

❌คำเตือนก่อนจ้างฟาร์ม❌ ปิด 2 ชั้น ทำเมลแดง ห้ามเข้าเล่นจนกว่าจะฟาร์มเสร็จ (เกิน2ครั้งยกเลิก)

บริการกดเพชร All Star Tower Defense

บริการกดเพชรที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส Bedwars

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส ANIME DIMENSIONS

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส ANIME FIGHTERS SIMULATOR

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop

บริการกดเกมพาส Anime Adventures

บริการกดเกมพาสที่ถูกปลอดภัยไวยิ่งกว่าใครไว้ใจร้าน Jamemy Shop