บริการรับฟาร์ม

❌คำเตือนก่อนจ้างฟาร์ม❌ ปิด 2 ชั้น ทำเมลแดง ห้ามเข้าเล่นจนกว่าจะฟาร์มเสร็จ (เกิน2ครั้งยกเลิก)